Att etablera sig i Kina, vad gäller? (frukost seminarium)

Home >> Education >> Courses >> Att Etablera Sig I Kina Vad Gäller Frukost Seminarium

Kina har världens största enskilda marknad och dess ekonomi har vuxit enormt de senaste decennierna. Det finns olika typer av direktinvesteringar och på grund av de komplexa förhållanden som råder i Kina så finns det en mängd svårigheter och fallgropar för den utländske investeraren. Hur ska då de svenska små och medelstora företag angripa frågan om etablering i Kina?

 

Genom att dra lärdom av andras erfarenheter och övrig expertis kan man som företagare lära sig de nyckelfaktorer som leder till en lyckad etablering. Inte minst viktigt är att ta hänsyn till de kulturella skillnaderna. Om en förståelse för de kulturella skillnaderna mellan svenskar och kineser finns, kan många problem lösas relativt smidigt. 

 

Anna-Karin Byström – Asien, vår nästa hemmamarknad!

 

Wenjun Ren – Nya trender I Kina – nyheter från Folkkongressen, mars 2015

 

Gästföreläsare: Esbjörn Jonsson – Erfarenheter utifrån etableringen av verksamhet I Shanghai, Kina från SPECMA.

 

Datum: 22 april

Tid: 07.30 – 09.00

Plats: Strandvägen 9, 2 trappor, Kompassen, Örnsköldsvik.

Kostnad: 75 kr (täcker kostnad för frukost)

 

Anmälan senast 20 april till:

Anna-Karin Byström

070 263 00 04

anna-karin.bystrom@dcconsulting.se 

 

Wenjun Ren

073 826 81 56

wenjun.ren@rlcc.se

 

 

Nästa seminarium: 23 september – nya trender i den kinesiska turistindustrin.