Kinesisk Affärskultur (1 dag)

Home >> Education >> Courses >> Kinesisk Affärskultur 1 Dag

Olika traditioner gör att det svenska och kinesiska samhället och kulturen är väldigt olika i många aspekter. Denna dag kommer att hjälpa dig att förstå de viktigaste skillnaderna mellan svenska och kinesiska kulturen, att utveckla din medvetenhet om kulturella skillnader, förbättra ditt internationella arbete och därmed din effektivitet och lönsamhet.

 

Våra seminarieledare kommer att leda dig genom spännande frågor som rör kultur, internationella affärer, traditionell kinesisk bordskultur och massor av humor genom sina kunskaper och livshistoria. Utbildningen genomförs på engelska.

 

Deltagare

Kursen är för dig som hanterar kontakter med Kina och är i behov av att uppdatera dina kunskaper. Kursen är också ämnad för dig som är i startgropen för att göra affärer med Kina.

 

Mål

Malet med kursen är att DU skall:

→ utveckla din interkulturella kompetens;

→ förstå kärnvärden i kinesisk affärskultur;

→ undvika onödiga misstag;

→ se möjligheter med verksamhet i Kina;

→ förstår den svenska kulturen och dess påverkan på vår kommun-ikation med andra kulturer

 

 

Course Program 

09.00-12.00 Bygga kulturell förståelse

   • Hur fungerar kommunikationen mellan olika kulturer?
   • Sverige, ett av världens mest normal länder, eller?
   • Skillnader mellan svensk och kinesisk kultur.
   • Varför kineserna är som de är som de är – en kort beskrivning av kinesisk kultur och ideologi. 

12.00-13.00 Lunch med kinesiska förtecken

   • Hur beter man sig vid matbordet I Kina?

13.00-16.00 utveckla din interkulturella kompetens

   • Viktiga begrepp i kinesisk affärskultur – guanxi, mianzi, trust.
   • Workshop – DO’s och DON’Ts
   • Dagens kina, en föränderlig marknad.
   • Frågor och svar samt behov framåt i tiden.

Två veckor senare: ”Follow-up” (1h)     

Coffee at 10.30 and 14.30

 

 

Course Leader 

Wenjun Ren
Master of science major in Sustainable Management from Umeå University and bachelor of management from Central University of Finance and Economics, Beijing, China. Working on cross-cultural consulting and trading since 2010. Being an expatriate in Sweden since 2006 


Anna-Karin Byström
PhD student of organizational communication with special focus on intercultural communication. Worked with communication in international company for 13 years. Being an expatriate in China and Singapore for 4 year